R & D

Nếu bạn thực sự quan tâm đến bất kỳ mục nào trong số này, hãy cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ vui lòng cung cấp cho bạn một báo giá khi nhận được thông số kỹ thuật chi tiết của một người. Chúng tôi có chuyên gia R&D chuyên gia cá nhân của mình để đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào, Chúng tôi mong sớm nhận được yêu cầu của bạn và hy vọng sẽ có cơ hội làm việc cùng với bạn trong tương lai. Chào mừng bạn đến xem tổ chức của chúng tôi. 

R-D1
R-D04
R-D2
R-D05
R-D3
R-D6