Tin tức

Vào ngày 28 tháng 7 năm 2020, bộ phận liên quan của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm tỉnh Sơn Đông đã ủy quyền cho cơ quan kiểm nghiệm của bên thứ ba, SGS, đã xem xét hệ thống quản lý chất lượng của Limeng pharm, dựa trên hệ thống quản lý HACCP quốc tế. Các dự án về thực phẩm bổ sung, bột sữa và kẹo dẻo đã được xem xét.

Trong hai ngày, các chuyên gia của bên thứ ba đã hoàn thành việc xem xét toàn diện hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi. Nội dung kiểm tra bao gồm cơ sở phần cứng và tài liệu phần mềm. Các chuyên gia trước khi kiểm tra nguyên liệu thô, phòng thí nghiệm, nhà xưởng, cơ sở sản xuất, thiết bị sản xuất và thiết bị phát hiện.
Ở khía cạnh phần mềm, các chuyên gia đã xem xét các tài liệu hồ sơ và theo yêu cầu của HACCP, các chuyên gia chỉ ra một số điều kiện chính, đó là dựa trên quy trình của HACPP về điểm kiểm soát chính và các điểm khác. Ngoài ra, hồ sơ đào tạo, hồ sơ quản lý sức khỏe và lưu trữ cũng đã được kiểm tra.

Trải qua hai ngày kiểm tra, các chuyên gia của SGS đã chấp nhận các công việc của chúng tôi về sản xuất và quản lý, đồng thời hy vọng chúng tôi đặt ra những yêu cầu cao hơn về quy trình và quản lý sản xuất dựa trên HACCP.

Theo kết quả xem xét, công ty chúng tôi đã tổ chức các quản lý cấp cao và nhân viên để sửa đổi sự không phù hợp và đảm bảo quy trình của HACCP trong sản xuất. Mọi người đều có trách nhiệm đảm bảo sản phẩm của mình lành mạnh, được thị trường và khách hàng chấp nhận. Trong quá trình phát triển của Limeng pharm, chúng tôi luôn hợp tác với các cơ quan kiểm nghiệm nổi tiếng quốc tế như SGS, BSI UK, TUV và các cơ quan khác để hệ thống sản xuất của chúng tôi vận hành chính xác và đảm bảo sản phẩm của chúng tôi được nước ngoài chấp nhận. .


Thời gian đăng: 10-10-2020